Интервјуа

ЕСП презема чекори за целосна дигитализација на услугите

вторник, 08 јуни 2021

Интервју со м-р Лидија Таскова Попова, генерален менаџер во ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси – Скопје во кое зборува за имплементацијата на современите текови во едукацијата во сферата на дејноста на компанијата, за инвестирањето во целосно опремување на студио за пренос во живо или т.н. „live streaming“ од каде што „во живо“ може да се емитуваат настани, работилници, конференции, вебинари и слично, како и за тоа што е потребно за еден менаџер да биде успешен во континуитет

 

МАРИЛИ: Што значи да се следат и да се имплементираат современите текови во едукациите во Вашата област? Дали оваа година има новини во работењето на ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси? 

ТАСКОВА ПОПОВА: За да може една компанија долгогодишно успешно да опстанува на пазарот, мора да ги следи современите трендови и да ги вгради во своето деловно работење. Со гордост можам да кажам дека ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси се покажа како многу еластична компанија што лесно се приспособи на сите настанати промени во текот на целиот период на своето 22-годишно успешно работење.

ЕСП е компанија специјализирана за: превод и толкување (целосно организирање на настан со опрема за симултан превод); компјутерска едукација; обуки за странски јазици; како и обуки за личен и за професионален развој што се изведуваат преку работилници, предавања, советувања и коучинг. 

Следејќи ги светските трендови, ЕСП го започна процесот за изведување онлајн-настава во одделите за едукација и обука уште во 2018 година. Со појавата на пандемијата се наметнаа нови начини на работење и со самото тоа се сменија и потребите и барањата на клиентите. Од самиот почетокот на пандемијата, ЕСП презеде чекори за целосна дигитализација на услугите, не само во одделите за обука туку и во одделот за толкување. ЕСП не само што ги користи познатите светски платформи за онлајн-настава/обука и симултано толкување, туку инвестираше и во целосно опремување на студио за пренос во живо или т.н. „live streaming“ (со опрема за озвучување, звучна изолација, миксета со четири видеовлеза и можности за „зелена заднина“, осветлување и друго), од каде што „во живо“ може да се емитуваат настани, работилници, конференции, вебинари и слично. Со опремата се овозможуваат и таканаречени „хибридни настани“, каде што дел од слушателите можат и физички да присуствуваат на настанот, а другите да следат онлајн, според барањата и потребите на клиентите. Веб-страницата на ЕСП е продажна, приспособена на потребите на клиентите во време на физичко дистанцирање и, како верификуван е-трговец, им овозможуваме на клиентите сигурност на нивните платежни трансакции. 

 

МАРИЛИ: Какви се Вашите сознанија за тоа како и каде се применуваат знаењата стекнати на едукациите во ЕСП, особено во деловниот сектор?

ТАСКОВА ПОПОВА: Обуките и наставата што се изведуваат во ЕСП се целосно приспособени на барањата и на потребите на клиентите што најчесто ги посетуваат заради подобрување и напредок во секојдневното работење или заради нивната деловна ориентираност.

Кога обуката е точно одредена, осмислена и спроведена според потребите на клиентите, тогаш се вели дека е успешна. Обуките во ЕСП се точно одредени, осмислени и спроведени според потребите на клиентите, но дали обуката ќе биде целосно успешна, пред сè, зависи од активната примена на стекнатите вештини. За да се утврди успешноста, потребна е целосна повратна информација за примената на стекнатите вештини и мерење на перформансите на клиентите пред и по обуката. Многу ме радува кога и по многу години ќе се сретнам со клиенти што посетувале обука и ќе ми кажат дека сè уште ги користат вештините стекнати на обуката, а тоа се случува често. 

 

МАРИЛИ: Колку кризата со пандемијата предизвикана од Ковид-19 ја забрза примената на дигитализацијата во нашата земја и дали тоа ќе биде трајна промена во општеството?

ТАСКОВА ПОПОВА: Почетокот на кризата, верувам, беше тежок за секој од нас, но, гледано од оваа перспектива, како да беше само момент на збунетост и несигурност и тоа во светски рамки. Потоа многу брзо сè што е поврзано со личното и со деловното работење застана на нозе на еден поинаков начин, притоа наоѓајќи решенија за секој предизвик поврзан со кризата на многу креативни и иновативни начини. Забрзувањето на дигитализацијата целосно се наметна од кризата и од потребите на луѓето во текот на овој период. Со тоа што веќе сме свесни колку сме флексибилни на промени, верувам дека по завршувањето на кризата брзо ќе се вратиме на нашето „нормално нормално“, но, сепак, ќе го задржиме тоа што ни го прави животот поедноставен и полесен - дигитализацијата.