Маркетинг


РЕКЛАМЕН ПРОСТОР НА СТРАНИЦАТА НА МАРИЛИ


ПОЗИЦИЈА 1
Димензии: 728 х 90
Цена: 

ПОЗИЦИЈА 2
Димензии: 550 х 70
Цена:

ПОЗИЦИЈА 3
Димензии: 370 х 250
Цена:

ПОЗИЦИЈА 4
Димензии: 250 х 350
Цена: 

Димензии: 250 х 250
Цена:

Димензии: 250 х 100
Цена:

Димензии: 250 х 70
Цена: 

 


Сподели:


КБ Прво пензиско