Дојче Бундесбанк и ЕЦБ започнаа програма за поддршка на централните банки во земјите кандидати за членство во ЕУ

Дојче Бундесбанк заедно со 19 национални централни банки на Европскиот систем на централни банки (ЕСЦБ) и Европската централна банка (ЕЦБ) денеска започнаа програма финансирана од ЕУ чии корисници се Банката на Албанија, Централната банка на Босна и Херцеговина, Агенцијата за банкарство на Федерацијата на Босна и Херцеговина, Агенцијата за банкарство на Република Српска, Централната банка на Република Косово, Централната банка на Црна Гора, Народната банка на Република Северна Македонија и Народната банка на Србија.

Целта на програмата е понатамошно јакнење на институционалните капацитети на земјите - крајни кориснички, особено преку унапредување на нивните аналитички алатки и политики и преку пренесување на најдобрите меѓународни и европски стандарди во националните практики. Европската унија издвои 3 милиони евра за програмата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА III).

На воведниот настан што се одржа денеска во Банката на Италија, вишиот заменик гувернер Луиџи Федерико Сињорини ја потврди важноста на меѓународната техничка соработка како инструмент за институционален дијалог, која придонесува за градење просперитет и мир. Стратешкото значење на овој проект во пошироката рамка на пристапувањето во ЕУ се гледа преку целта и опфатот на програмата и е особено релевантно во сегашните околности на широко распространети геополитички, економски и финансиски предизвици.

„Програмата претставува важен придонес за подобрување на економското управување и зајакнување на институционалната рамка на Западен Балкан. Таа ја поддржува подготовката на централните банки на Западен Балкан за нивна интеграција во Европскиот систем на централни банки“, истакна Флоријан Хаузер од Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување на Европската комисија.

Александра Хахмајстер, генерална директорка на Дојче Бундесбанк ја истакна важноста од постигнување одржливи резултати и значењето на градењето односи.

Во следните 36 месеци Бундесбанката, заедно со партнерските централни банки и со придонес на ЕЦБ ќе организира интензивна регионална програма за обука за клучните прашања од централното банкарство и супервизијата. Обуката ќе се фокусира, пред сè, на областите на спречување перење пари, банкарска супервизија, финансиска стабилност, заштита на финансиските потрошувачи и финансиска вклученост, решавање банки, комуникација, финансиски пазари, информатичка технологија, истражување на монетарната политика, платежни системи, статистика, ЕУ интеграција, политики на управување, сметководство и внатрешна ревизија. Ќе има и три работилници за политиките за носителите на одлуки за платните системи, трезорско работење и управување. Исто така, програмата ќе го поддржи спроведувањето на конкретни билатерални мерки покрај регионалните обуки.

Програмата ја спроведува Бундесбанката, како нејзин координатор во партнерство со Народната банка на Белгија, Бугарската народна банка, Чешката народна банка, Банката на Грција, Банката на Шпанија, Банката на Франција, Хрватската народна банка, Централната банка на Ирска, Банката на Италија, Литванската банка, Централната банка на Луксембург, Унгарската народна банка, Холандската централна банка, Народната банка на Австрија, Народната банка на Полска, Банката на Португалија, Народната банка на Романија, Банката на Словенија и Народната банка на Словачка. Европската централна банка ќе придонесе за реализација на проектот.

 


Статијата е прочитана 174 пати.

Сподели: