Интервјуа

Изложбата „ТАА“ претставува етнолошко-антрополошка, животна приказна за значењето и улогата на жената

вторник, 21 декември 2021

Интервју со м-р Славица Христова, кустос советник во Музеј на град Скопје и една од авторките на изложбата „ТАА“ во кое зборува за идејата преку изложба да се претстави жената како важна алка во целокупниот живот во семејството и надвор од него во периодот од крајот на 19. век до денес, за користењето музејски материјали, како и фотографии во приватна сопственост меѓу кои и на агенција „Марили“ од манифестацијата „Избор на најуспешни жени менаџери“

 

МАРИЛИ: Во тек е етнолошката изложба „ТАА“ во Музејот на град Скопје посветена на значењето и улогата на жената од крајот на 19.век до денес. Која беше идејата за еден ваков проект?

ХРИСТОВА: Долгогодишното искуство како кустос етнолог во етнолошкото одделение на Музејот на град Скопје, научно-истражувачките проекти и изложби укажуваа на потребата од проучување и претствување на жената низ текот на времето до денес. Идејата беше да ја издвоиме жената како важна алка во целокупниот живот во семејството и надвор од него. Претставувајќи ја нејзината положба во традиционално-патријахално општество во 19. и во почетокот на 20. век, во периодот помеѓу двете светски војни, повоените децении, нејзиното прилагодување на новите општествени и економски процеси со кои постепено се еманципирала, до денес кога ја потврдува својата важност. Идејата не е изложбата да има феминистички призвук, таа е етнолошко-антрополошка, животна. Следната година во нашата програма е планирана и изложба за ТОЈ - мажот. Со големо задоволство истражувавме за ТАА - жената, ја осмисливме и поставивме изложбата во Музеј на град Скопје, која беше отворена на 1 декември, вклопувајќи се во 16 дена активизам против родово-базирано насилство насловено „Не молчи, Не трај, Стави крај“.

 

МАРИЛИ: Кои периоди беа зафатени, какви материјали користевте и од каде ги обезбедивте?

ХРИСТОВА: За да се постави етнолошка изложба потребно е поседување богато културно наследство во музеите. Нашиот музеј веќе 70 години многу активно собира, проучува, чува и презентира етнолошко културно наследство. Во нашиот музеј најстарите етнолошки предмети потекнуваат од средината на 19. век се до 80-ите години на 20. век. Нивното чување во музејските депоа е особено деликатно поради материјалите од кои се изработени предметите, волна, памук, свила, метал, дрво, глина, стакло итн. Тие се предмети од материјалната, социјалната и од духовната култура на граѓаните на Скопје и неговата околина. Етнолошкото одделение уште пред 15 години имаше визионерски поглед и започна да собира материјали од нашата понова културна историја до 80-ите години, предмети кои веќе имаат музејска вредност. Благодарение на високата свест на скопјани речиси сите собрани предмети, кои се над 1.000 се донирани. Затоа, поставувањето на излобата „ТАА“ и сите претходни, за нас се големо задоволство, затоа што нашите збирки тоа ни го овозможуваат.

„ТАА“ опфаќа временски период повеќе од 100 години, крајот на 19. век, 20. век и завршува денес, во 21. век. Периодот на 19. и 20. век го прикажавме со музејски материјал, а 21. век, благодарение на донација на материјали, голем дел од нас авторките и голем дел од наши соработници. Изгледот на жената, нејзината позиција беше претставен преку фотографии од сите опфатени периоди. Музејската збирка оригинални фотографии ни овозможи презентација на жената за 19. и 20. век, а за поновиот период користевме фотографии од приватна сопственост. Особено значајни за нас, беа фотографиите овозможени од агенцијата „Марили“.

 

МАРИЛИ: Покрај Вас кој се учествуваше во подготовката на оваа изложба?

ХРИСТОВА: Во музејските кругови на нашиот град, ние, авторките на изложбата „ТАА“, Славица Христова, Татјана Ѓорѓиовска и Оливера Џартовска Тачевска сме познати како долгогодишен тим. Сите етнолошки проекти и изложби изминатите години ги остваруваме како тим. Секоја од нас има нешто што може да го направи подобро од другите. Но, најубавото во тимската работа се безбројните и долги дискусии, расмислувања, дополнувања, а идеите извираат од сите нас. Конструктивната работа, организираноста, напорот ни овозможува по успешно завршен проект да се чувствуваме среќно и исполнето.