НФФ со државна поддршка овозможи малите производители на храна да продаваат од куќен праг

Интервју со Васка Мојсовска, сопственичка и генерален менаџер на „Агро Калем“, Тимјаник, претседател на Националната федерација на фармери (НФФ) и неуморен борец за подобрување на правата на земјоделците. Мојсовска во интервјуто зборува за развојот на семејниот бизнис, производството на здрава храна во државата, унапредување на правата на руралната жена и земјоделците, како и за важноста од автоматизација и воведување нови технологии во областа на земјоделието. Како претседателка на НФФ, Мојсовска говори за сите успеси кои ги постигнале како федерација, а се во полза на земјоделците, како и заложбите за измени на закони и правилници, сѐ со цел да се подобрат условите за живот на руралното население и луѓето од ранлива категорија, жените, младите и лицата со попреченост од рурални средини.

МАРИЛИ: „Агро Калем“ Тимјаник е семејна компанија која годинава одбележува 15-годишен јубилеј. Што беше најважно да се обезбеди континуитет и постојан раст?

МОЈОСОВСКА: Пред  27 години јас и мојот сопруг Гоце Мојсовски  почнавме една борба за опстанок за нас и за нашите деца, во транзициско општество, исполнето со многу предизвици и препреки. Во тој период шансите за вработување за нас двајцата беа многу мали, затоа што и немаше избор многу за децата од село, и така ние почнавме да работиме земјоделство  и лозарство односно тоа што го знаевме отсекогаш да го работиме.

За потребите на нашите лозови насади започнавме сами да произведуваме лозови садници, и така чекор по чекор, година по година, почнавме да го зголемуваме производството на лозовите садници.

Напоредно, почнавме и со производство на овошните садници и зголемување на лозовите насади со трпезни сорти на грозје кои што се барани на домашниот и странскиот пазар.

Природно дојде да ја создадеме во 2009 година и АГРО КАЛЕМ, семејната компанија која продолжи да работи со внесување на новитети во производството сѐ  со цел да се постигне се подобар квалитет на производите, но и инвестирање во олеснување на процесот на производство. Самото производството на садници и на трпезното грозје бара огромна посветеност  и тимска организација на работата во која се вклучени сите членови на нашето семејство, ние двајцата и нашите деца и секако тука клучна улога има и љубовта, волјата и желбата за работа. Бидејќи што и да работиме, ако не го сакаме и ако не го работиме тоа со љубов, нема резултати.

МАРИЛИ: Дали производството на овошни и лозови садници е наменето само за македонскиот пазар или пак и за извоз? Исто така, производители сте и на високосортно трпезно грозје. На кои пазари го пласирате истото?

МОЈОСОВСКА: Нашите лозови и овошни садници се наменети за нашиот, македонски пазар. Имаме повеќе видови на овошни садници од цреши, круши, јаболки, сливи, кајсии, дуњи, мушмула, вишна и трпезни и вински сорти од лозовите садници и сите тие се продаваат овде во Македонија за подигање и обновување на овошни и лозови насади.

Најголем дел од трпезното грозје произведено на нашите лозови насади оди за извоз на странските пазари.

МАРИЛИ: Покрај другите дејности, Вие произведувате и маџун, природен органски производ со исклучителни квалитети и ефекти за здравјето на луѓето. Во што сѐ помага оваа „чудесна напивка“?