Интервјуа

Омилен професор е оној што игра важна улога во животот на студентите

среда, 29 септември 2021

Интервју со Маја Кузмановска, директор на Бизнис академија Смилевски – БАС во кое детаљно ги објаснува студиските програми што се нудат, зборува за практичната настава, за функционирањето во услови на ковид-криза, за соработката со други високообразовни институции, за нејзините почетоци во БАС, но и за издадената прва книги подготовката на втората, како и за тоа што значи да се биде успешна деловна жена

 

МАРИЛИ: Што се нуди Бизнис академијата Смилевски - БАС, какви студии и студиски програми има и колку трае студирањето? 

КУЗМАНОВСКА: Бизнис академија Смилевски - БАС е акредитирана високообразовна установа која нуди додипломски и постипломски студии. Студиската програма Бизнис менаџмент на додипломските студии е атрактивна и современа. Внимателно ја подготвивме во согласност со светските студиски програми бидејќи сакаме на нашите студенти да им понудиме применливо и практично знаење кое ќе можат да го применат како во домашни, така и во странски компании. Студиите траат три години. Студентот се стекнува со 180 кредити, а звањето кое го добива е дипломиран бизнис менаџер. Истото нуди широка перспектива за вработување, бидејќи моментално е многу атрактивно на пазарот на труд во делот на планирање, организирање и водење на тековните оперативни процеси во компаниите. Како профил, бизнис менаџерот има потреба од познавања во повеќе полиња и тоа: менаџмент, бизнис, планирање и економија. А студиската програма е конципирана токму на начин кој овозможува студентите и теоретски и практично да се стекнат со компетенции што ќе ги направат конкурентни на пазарот. Моментално се работи и на подготовка на нова студиска програма за додипломски студии, Маркетинг менаџмент, која е во финална фаза.

Дел од студиската програма е и студентската пракса која се спроведува во текот на студиите, задолжително еднаш неделно, континуирано во текот на тригодишните студии. Преку неа студентите прават поврзување помеѓу теорија и праксата, а истата е наменета за редовните студенти. Праксата се изведува преку посебно изработена програма која ја спроведуваат координаторите за теренска студентска практика. 

Една од суштинските цели на БАС е препознавање и наградување на најдобрите матуранти што имаат афинитети и предиспозиции за развивање менаџерски вештини. За таа цел, секоја пролет БАС организира натпревар за доделување стипендии во висина од 20 до 100 проценти од школарината на што сме особено горди. Дури и во периодот на пандемијата најдовме начин како да го организираме овој натпревар. Особено оваа година одѕивот беше навистина голем, а тоа само е потврда дека сме на вистинскиот пат.

На полето на постипломските студии БАС нуди едногодишни акредитирани студии по Стратегиски менаџмент преку кои студентите се стекнуваат со дополнителни 60 кредити. И оваа студиска програма е внимателно конципирана, а завршува со подготовка на специјалистички труд од областа на стратегискиот менаџмент. Дополнително се работи и на нова студиска програма од областа на Стратегиски менаџмент на човечките ресурси. И таа е во завршна фаза. 

Вреди да се спомене и Центарот за кариера кој им помага на нашите студенти да си ја откријат професијата која е најсоодветна на нивниот тип на личност и професионални предиспозиции. Исто така, од 2014 година БАС е дел од Еразмус + програмата која овозможува размена на студенти и кадар со земјите кои се дел од оваа програма. Искуството кое се стекнува е непроценливо.

Едногодишната програма за надзорнички менаџмент е специјално креирана за македонски компании кои имаат потреба од професионално обучени линиски менаџери и супервизори во своите оддели. Истата овозможува стекнување со 70 ЕКТС и соодветен сертификат кој ги потврдува знаењето и компетенциите со кои се стекнал кандидатот. 

Студентот е во фокусот на вниманието и целиот тим на БАС се труди да излезе во пресрет на сите барања кои се во согласност на нашите можности и капацитети. Главна водилка е нашата мисија „секој студент е своја приказна“ по која се водиме повеќе од 10 години за сите наши студенти (редовни, вонредни и постипломци). Потврда за тоа е стилот на настава кој е автентичен по начинот на кој се имплементира преку посебна методологија која бара интеракција и максимална вклученост на секој студент. А, секако, тука се и основачите кои ни ја даваат максималната поддршка.

МАРИЛИ: Дали  образовниот процес вклучува и некаква задолжителна пракса, имате ли соработка со компании компатибилни на профилот што се образова во БАС? 

КУЗМАНОВСКА: Праксата е задолжителен дел од нашата студиска програма која во континуитет се спроведува во текот на целите студии. Девизата по која се водиме е „подготвеност за работа од првиот работен ден“. Ова ни дава за обврска внимателно да ја подготвиме програмата за пракса и внимателно да ги избереме партнерските организации кои се соодветни на нашата студиска програма. Истовремено се избираат и обучуваат ментори на кои ја доверуваме одговорноста за професионалниот развој на студентите во текот на нивните посети. Имено, секој студент поминува повеќе од 100 дена практична настава во повеќе партнерски организации. Тоа е направено врз основа на специјално дизајнирана програма од страна на координаторите. Првиот дел од праксата е наменет за групни посети на компании кои имаат за цел да ги запознаат студентите со самите партнерските организации и начинот на кој тие работат во најопшта смисла на зборот. Веќе во вториот дел од праксата, секој студент си добива ментор и конкретна партнерска организација во која преку индивидуално организирани средби поактивно се вклучува во работниот процес. И на крајот, ги вклучуваме во континуирана целодневна феријална студентска практика во времетраење од 15 работни денови што им овозможува активно да се вклучат во секојдневните предизвици со кои се соочуваат различните сектори во компаниите.

Имаме бројни примери кои покажуваат дека праксата е одлична можност и за компаниите да идентификуваат кадри од нашите студенти кои подоцна ќе ги ангажираат за нивно трајно вработување. Особено сме горди на голем број студенти што добиваат понуда за ангажман уште за време на студирањето и тоа од компаниите во кои биле на пракса. Тоа ни е мотивација и инспирација и понатаму да вложуваме во практичната настава и генерално во сферата на високото образование. 

МАРИЛИ: Како функционирате во услови на ковид-криза?

КУЗМАНОВСКА: Мора да признаеме дека оваа пандемија не измести од комфор зоната. За многумина таа е „таинствен непријател“ што со брзина на светлината ја освои територијата на целиот свет. Се соочивме со едно „лудило“ кое поттикна низа етички и морални прашања. Но, како што вели Дарвин: „Не преживуваат најсилните видови, ниту најинтелигентните, туку оние кои најбрзо ќе одговорат на промените“. Па така, оваа криза ја доживеавме и се уште ја доживуваме како можност за промени. Ова не поттикна со забрзано темпо да ја доусовршиме дигиталната платформа на која веќе работиме од самите почетоци.

Имајќи во предвид дека здравјето е приоритет број еден, во најголемиот пик на кризата целосно преминавме на онлајн настава, бидејќи секој експеримент може само да ни наштети. Мора да признаеме дека ваквиот начин на работа не беше лесен, особено што нашата студиска програма бара интеракција и физичко присуство, пред се, во делот на решавање реални проблемски студии на случај. Сепак, успеавме со помош на нашата ИТ поддршка да ги разгледаме сите алатки кои ни ги нудат платформите на кои работиме (moodle и zoom) и да овозможиме наставата да се одвива непречено. Ги следиме сите промени кои се случуваат и доколку не се создадат услови за настава со физичко присуство и оваа академска година, повторно наставата ќе се одвива онлајн. Сепак, онлајн комуницирањето ни донесе и некои придобивки од аспект на заштеда на време и можност за комуникација со партнери на кои оддалеченоста и работните обврски не им дозволуваат да бидат дел од нашите активности. 

Оваа година во организација на БАС и БАС Институтот за менаџмент се одржа 7. стручен симпозиум чиј фокус беше во насока на актуелните случувања: „Успешни практики во време на пандемија и идни менаџерски предизвици“. Настанот беше организиран онлајн и помина беспрекорно. Во рамките на панел дискусијата „Менаџерски муабети“ учествуваа гости кои се наоѓаат на клучни позиции во познати македонски компании. Несебично пренесоа дел од своето искуство дури и на ваков начин. Вредни за споменување се уште три настани кои ги организиравме онлајн и тоа: свечена промоција на делото „Личен менаџмент“ на моите драги колешки Даниела Карадаков и Гордана Тасевска. Промоција на автобиографското дело „Сеќавања за иднината“ на нашиот ментор, учител, колега, професор и еден од основачите на БАС, проф. д-р Цветко Смилевски. Инспиративни настани кои имаа масовна посетеност. И на крај, како поголем настан кој вреди да се спомене, а беше поинаку организиран од претходно, виртуелното доделување дипломи. И уште голем број состаноци и деловни средби кои беа онлајн организирани.

Секако дека ни недостасува физичкиот контакт зашто дава поинаква енергија и ги буди сите сетила. Но, подготвени сме да одговориме на сите предизвици кои ни следат, бидејќи кога здравјето е во е прашање тогаш нема компромис.

Сакам да истакнам дека БАС функционира на две локации, Скопје и дисперзирани студии во Битола. Но ние беспрекорно работиме тимски и сплотени на сите активности. Оваа година конзорциумот ДЕТРА, БАС И БАС ИМ слават јубилеј од 30 години активна работа во полето на менаџментот. И токму оваа година сите активности ќе бидат во насока на одбележување на оваа годишнина која е вредна да се сподели. Ова е само доказ на нашата посветеност во делот на создавање вистински вредности во областа на образованието и бизнисот.

МАРИЛИ: Соработувате ли со други високо образовни институции од нашата земја, но и пошироко?