Проф. д-р Барбов: Здружението „ХОУП“ има цел да ја подигне свесноста за афазијата и да им помогне на сите засегнати

Интервју со Проф. д-р Иван Барбов, специјалист невролог на ЈЗУ Универзитетската клиника за неврологија – Скопје. Проф.Барбов е врвен специјалист во својата област и поранешен директор на Клиниката за неврологија. Еден од поводите за интервјуто е формирањето на „ХОУП“ – Здружение за помош и поддршка на лица со афазија, чијашто цел е зголемување на свесноста за оваа состојба, советување и поддршка на пациенти со афазија. Здружението е основано од адвокатката Мирјана Марковска, а една од целите е преку кампањи да се објасни и дестигматизира ова нарушување. Проф. д-р Барбов зборува и за ретките болести, новините на Неврологија, за неговите професионални ангажмани и достигнувања, но и за она што го релаксира кога нема обврски.

 

МАРИЛИ: Проф. Барбов, афазијата е состојба/нарушување која најчесто се јавува по мозочни удари?  Објаснете нѝ, што е афазија, кои состојби најчесто ја предизвикуваат и накратко кажате нѝ, како се третира?

ПРОФ. Д-Р БАРБОВ: Во најопшта смисла, афазијата е губиток или пореметување на говорната функција предизвикано со мозочно оштетување. Најчест причинител за различните форми на афазијата е мозочниот удар, како едно од најчестите невролошки заболувања. Но афазијата се јавува и кај други заболувања на мозокот како што е мултипла склероза, деменција и други дегенеративни заболувања.

Лекувањето на афазитите е всушност лекување на основното заболување, а во подобрувањето на говорот потребно е да биде вклучен мултидисиплинарен тим, во кој најважна улога имаат логопедите. Тие се клучни во терапијата на пореметувањето на говорот, но за жал во нашата држава има малку државни центри за рехабилитација на говорот, поради што пациентите се приморани да ангажираат приватни логопеди.

МАРИЛИ: Колку нездравиот начин на живот, физичката неактивност, лошата исхрана, цигарите,  стресот,  па и во поново време пост-ковид последиците, имаат влијание да дојде до мозочен удар?

ПРОФ. Д-Р БАРБОВ: Ова што е погоре наброено се всушност ризик факторите за настанување на артериосклероза, односно мозочен и срцев удар. Секако, здравиот начин на живот го намалува овој ризик, што е докажано и во клиничките студии. Правилната исхрана и физичката активност се вклучни во регулацијата на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта, регулација на крвниот притисок, а важна е и апстиненцијата од алкохол и цигари.

Ковид пандемијата го промени како физичкото, така и психичкото здравје кај населението, а кај некои луѓе остана како последица зголемена коагулабилност на крвта, која е посебно голем ризик од настанување или повторување на мозочните удари.

Исто така, ковид пандемијата, веројатно поради асимптоматски инфекции на централниот нервен систем, доведе до зголемување на автоимуните болести кои го напаѓаат мозокот.

МАРИЛИ: Заедно со адвокатката Мирјана Марковска, која е основач на „ХОУП“ (HOPE), Здружение за помош и поддршка на лицата со афазија, им помагате на пациентите коишто се соочуват со ова невролошко нарушување. За каква помош, совети  и поддршка конретно станува збор?

ПРОФ. Д-Р БАРБОВ: Здружение за помош и поддршка на лица со Афазија ХОУП - Скопје е независно, доброволно и непрофитно здружение на граѓани, формирано со примарен фокус на остварување, заштита, унапредување и усогласување на правата, потребите и интересите на лицата со афазија и лицата кои водат грижа и нега за нив.

Нашите активности се насочени кон доброволен контакт со лицата со афазија и давање совети од нашиот мултидисциплинарен тим. Тоа се остварува преку социјалните медиуми, телефонски разговори,а наскоро и со организиирање на настани во живо, за подигнувањето на свесноста за афазиите меѓу населението.

МАРИЛИ: Како афазијата се третира во развиените земји, во Европа, дали има современи медицински методи кои се користат или пак може да се имплементираат во нашето здравство?