Инфо

Од три до пет пати поголем данок за имот што не се користи

петок, 11 декември 2020

Владата го усвои Предлог законот за изменување на законот за данови на имот кој предвидува прогресивно оданочување на имотот

 

Владата вчера го разгледа и го усвои Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за даноци на имот со кој се предвидува усогласување на основниот текст на законот со позитивната законска регулатива со цел обезбедување прогресивно, праведно оданочување. Измените ќе важат од 1 јануари 2022 година.

Со измените на овој закон, како што е соопштено од Владата, се зголемува за три пати стапката на данокот на имот за имотот кој сопственикот (правно или физичко лице) не го користи подолго од шест месеци во текот на една година.

Исто така Закон пропишува и дека државата, општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје, како и физичките и правни лица кои нема да пријават дека не користат одреден недвижен имот, ќе платат данок за пет пати повисок од пропишаниот.

Се очекува Предлог-законот позитивно да влијание врз буџетот на Единиците на локалната самоуправа.

 

 

Содржината е прочитана 275 пати.