Бизнис вести

Комерцијална банка ќе исплаќа дивиденда

Исплатата ќе биде извршена откако ќе заврши вонредната состојба

понеделник, 30 март 2020

Комерцијална банка ќе им исплати на акционерите дивиденда за минатата година. Откако ќе заврши вонредната состојба. За ова Банката ја извести Македонска берза.

Иако Народната банка им сугерираше на банките да не ги делат добивките од минатата година туку да ги задржат за да го зголемат капиталот, од Комерцијална посочуваат дека оваа Банка постојано издвојува значаен дел од добивката во резерви и го зголемува сопствениот капитал, како и дека поголемиот дел од нејзините акционери се домашни и правни лица кои се погодени од корона кризата, што значи дека речиси целиот износ на предвидената дивиденда, односно 96,42 отсто ќе биде исплатен на домашни правни и физички лица.

Во меѓувреме Владата донесе Уредба со законска сила со која им наложи на банките да ги откажуваат акционерските собранија додека трае вонредната состојба, по што во петокот Комерцијална банка го откажа закажаното собрание.

Еве го соопштението од Комерцијална банка во целост:

„Изминативе денови во повеќе медиуми се појавија брифинзи дека Народната банка е во очекување дека банките ќе задржат поголем дел од остварената добивка во 2019 година воздржувајќи се од исплата на дивиденда, заради справување со негативните финансиски последици од Ковид–19. Исто така, Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, според која започнатите постапки за свикување и одржување на годишно собрание на акционери, се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба. Во врска со тоа, Комерцијална банка АД Скопје до Македонската берза и јавноста ја доставува следната ценовно чувствителна информација.

Управниот одбор и Надзорниот одбор на Комерцијална банка сметаат дека Банката треба да остане на веќе предложената Одлука до Собранието на акционери со која нераспределената добивка од 2019 година се распоредува на 553 милиони денари за резерви на Банката со која се зголемува нејзиниот капитал и 1.253 милиони денари за дивиденда на акционерите на Банката. Всушност, согласно препораките на Комисијата за хартии од вредност за учество и гласање на Собранието по пат на кореспонденција, кое беше закажано за 2.04.2020 година, заклучно со 27.03.2019 година, 52,92 отсто од акционерите на Банката веќе гласаа за предложената Одлука.
Цениме дека ваквата Одлука останува и натаму оправдана заради следните причини:

Комерцијална банка постојано издвојува значаен дел од добивката во резерви и го зголемува сопствениот капитал. Така на пример, само во 2019 година беа издвоени 823 милиони денари (13,4 милиони евра) од добивката во 2018 година, а и оваа година со предложената одлука се издвојуваат 553 милиони денари (скоро 9 милиони евра) во резерви на Банката. Со тоа капиталот на Банката ќе достигне износ од 11.987 милиони денари (или скоро 195 милиони евра). Тоа покажува дека Комерцијална банка има солидна капитална основа да се соочи со очекуваните движења и последици врз стопанството и населението, ги исполнува сите законски и супервизорски стандарди, е ликвидна и солвентна.

За разлика од сите поголеми банки во државата, кои се доминантно во странска сопственост, Комерцијална банка АД Скопје е речиси целосно во сопственост на домашни акционери. Со состојба на 29.02.2020 година, 96,42 отсто се домашни акционери и само 3,58 отсто се акционери од странство. Тоа значи и дека скоро целиот износ на предвидената дивиденда, односно 96,42 отсто, ќе биде исплатен на домашни правни и физички лица, за разлика од другите поголеми банки, каде вообичаено исплатената дивиденда се трансферира во странство. Во случајот на Комерцијална банка, според сегашната состојба на акционерската книга, дивидендата ќе им биде исплатена на 4.555 домашни физички лица во износ од 476 милиони денари, на 344 домашни правни лица во износ од 679 милиони денари и ќе биде исплатен данок кон Буџетот во износ од 57,4 милиони денари. Тоа значи дека со исплата на дивидендата ќе се подобри ликвидноста на сите овие субјекти, вклучувајќи го и Буџетот на државата, што сметаме дека е особено важно во овој период кога и стопанството и населението се соочуваат со проблеми.

Имајќи ги предвид овие аргументи, Управниот и Надзорниот одбор на Комерцијална банка АД Скопје остануваат на предложената одлука за распоредување на добивката од 2019 година (за што досега веќе гласаа 52,92 отсто од акционерите) на 553 милиони денари за резерви на Банката и по 550 денари бруто дивиденда по акција. Исплатата на дивидендата очекуваме да се случи по завршувањето на вонредната состојба и продолжување на Собранието на акционерите на Банката или кога за тоа ќе се создадат законски услови со Уредбата за примена на Законот за трговските друштва“, се вели во соопштението на Комерцијална банка до Македонската берза.
 

Содржината е прочитана 220 пати.