Култура

Во тек Конкурс за проекти од креативните индустрии за 2016-та

Министерството за култура информира дека до 4 декември 2015 е во тек Годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на креативните индустрии за 2016 година. 

понеделник, 16 ноември 2015

Министерството за култура информира дека до 4 декември 2015 е во тек Годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на креативните индустрии за 2016 година.

Ќе бидат поддржани проекти кои се во функција на промоција, афирмација и развој на креативните индустрии, во секторите: визуелни уметности (графички дизајн, мултимедијален дизајн); индустриски дизајн, дизајн на производ и моден дизајн; и манифестации/фестивали и конференции/форуми од областа на креативните индустрии.

Право на учество на Конкурсот имаат здруженија и други правни лица кои се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија и физички лица. На Конкурсот не може да учествуваат национални установи од областа на културата, локални установи од областа на културата, општини и образовни установи, но тие може да бидат партнери во проектите со субјектите што имаат право на учество на Конкурсот.

Пријавата од областа на креативните индустрии, која е составен дел од Конкурсот, е објавена на веб-страницата на Министерството за култура (www.kultura.gov.mk).

Конкурсот за креативните индустрии се објавува по четврти пат, а е активност предвидена со Националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 година заради унапредување на овој мошне значаен сектор. Министерството за култура досега има поддржано околу 150 проекти кои нудат различни иновативни уметнички форми и содржат препознатливи естетски вредности.

За да се зголеми значењето на креативните индустрии, Министерството за култура во изминатиот период беа организирани и тематски креативни работилници, конференции и форуми, донесена и Стратегија и акциски план за развој на креативните индустрии во Република Македонија. Неодамна беше отворен и првиот Центар за дизајн во Република Македонија – Јавна соба, кој е единствен од ваков вид и на Балканот, урбан, иновативен и мултимедијален простор кој нуди соодветни услови за продукција и презентација на современите културни и уметнички програми на независниот културен сектор.

(Преземено од МИА)
 

Содржината е прочитана 658 пати.