Бизнис вести

Во мобилната телефонија во државава има 1,969 милиони претплатници

Во вкупниот број на активни претплатници во четвртиот квартал лани најголем удел има оне ВИП со 49,25 проценти, по што следи Македонски телеком со 48,6 проценти, додека Лајкамобајл учествува со 2,15 проценти

петок, 03 мај 2019

Бројот на активни претплатници во мобилната телефонија во државава во последниот квартал лани изнесувал 1.969.109. Реализиран е сообраќај од 1.387.086.595 милијарда минути, од кои 1.198.245 минути се сообраќај од претплатници на домашен оператор при роаминг надвор од државата, покажува последниот извештај на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) за состојбата на пазарот на електронски комуникации.

Во вкупниот број на активни претплатници во четвртиот квартал лани најголем удел има оне ВИП со 49,25 проценти, по што следи Македонски телеком со 48,6 проценти, додека Лајкамобајл учествува со 2,15 проценти.

Во приходите од обезбедување мобилни комуникациски услуги (малопродажно ниво) во четвртиот квартал од 2018 година Македонски телеком учествува со 51,9 проценти, оне. Вип со 47,67 проценти, а „Лајкамобајл“ со 0,43 проценти.

Во последниот квартал од минатата година бројот на претплатници со пристап до интернет со широк и тесен опсег преку мобилна мрежа изнесува 1.348.134. Од вкупниот број активни претплатници со пристап до интернет преку мобилна мрежа, најголем дел односно 52,39 проценти, отпаѓаат на оне.ВИП, а 46,35 проценти на Македонски телеком. Притоа Македонски телеком учествува со 64,32 проценти во количината на сообраќај од претплатниците на интернет преку мобилна мрежа, а оне.ВИП со 35,68 проценти.

Во последниот квартал од минатата година во државава функционирале 382.901 фиксна линија и бил остварен телефонски сообраќај од 49,031.189 минути. Од давателите на услуги во фиксните линии најголем удел има Македонски телеком со 55,46 проценти по што следат оне.ВИП со 34,67, Роби со 6,04, Неотел со 2,99, Инфел Нет Плус со 0,84 проценти.

Пренесено од МИА
 

Содржината е прочитана 365 пати.