Бизнис вести

„Бучим“ доби дозвола за експлоатација на новото рудно тело „Боров дол“

Подготовките на рудното тело, изградбата на подвижната лента до рудникот „Бучим“ и други градежни активности ќе чинат околу 53 милиони евра

среда, 10 октомври 2018

Рудникот за бакар и злато „Бучим“ – Радовиш ја доби дозволата за експлоатација на руда од новото рудно тело „Боров дол“. Заменик менаџерот на „Бучим“, Николајо Николов, за МИА вели дека дозволата e продолжување на векот и работата на рудникот, а вработените да останат и на своите работни места.

„Подготовките на рудното тело, изградбата на подвижната лента од ’Боров дол’ до рудникот ’Бучим’ и други градежни активности ќе чинат околу 53 милиони евра. Сите овие активности треба да се одвиваат во текот на 2019 година, а рудата да почне да пристигнува од ’Боров дол’ во 2020 година. Доколку тоа не се случи, може да има застој во работењето на ’Бучим’“, вели Николов.

Рудата која ќе пристигнува од „Боров дол“ на подвижната лента во должина од околу седум километри ќе се преработува во постојната флотација, а јаловината ќе се депонира исто така во постојното хидројаловиште.

Новото рудно тело „Боров дол“ се простира на територија на општините Конче, Штип и сосема мал дел на Радовиш. Со стартот на експлоатацијата овие општини ќе добиваат и надомест од концесијата, која ја плаќа рудникот „Бучим“ на државата.

Пренесено од МИА
 

Содржината е прочитана 392 пати.