Бизнис вести

Блокирањето на инвестициските процеси предизвикува огромни штети за градежништвото

Во Градежната комора на Македонија беше истакнато дека компаниите се среќаваат со сериозни административни проблеми на општинско ниво при издавање одбренија за градба

среда, 23 мај 2018

„Почитување на законската регулатива во целост за издавање одобренија за градење, продожување на рокот за повластената стапка од пет отсто за ДДВ при прва продажба на станови до 2023 година и измени на клучните закони со кои ќе се помогне и забрза градежната активност се главните фактори кои ќе ја стимулираат работата на градежниот сектор. Во спротивно, сите инволвирани во процесот на градење ќе трпат големи загуби“, беше истакнато на денешната прес конференција на Градежната комора на Македонија.

Претседателот Ивица Јаќимовски рече дека компаниите се среќаваат со сериозни административни проблеми на општинско ниво при издавање одбренија за градба. Статистиката покажува дека во март 2018 се издадени 211 одобренија за градење од кои 119 за објекти за високоградба, 35 за објекти од нискоградба и 57 за објекти за реконструкција, што е за 45,1 отсто помалку во однос на истиот месец претходната година.

„Непочитувањето на законските рокови од 20 денови значи пролонгирање на процесот на градба. Тоа претставува дополнителен трошок за компанијата, за граѓаните и сите вклучени во процесот. Потребно е да се постави динамика во која точно ќе се знае обезбедената инвестиција, динамичката реализација, начинот на плаќање, редовното сервисирање во делот на плаќањето, како и редовно извршување на обврските кои се предвидени каде што влегуваат и временските услови", изјави Јаќимовски.

Тој додаде дека, ако продолжи овој тренд, инвестициите ќе стагнираат и компаниите нема да можат да го издржат финансискиот товар.

Потпретседателот на Градежната комора на Македонија, Зоран Азманов истакна дека продолжување на повластената даночна стапка од пет отсто за ДДВ за продажба на станбен простор е друг сериозен фактор, кој треба официјално да стапи на сила со цел компаниите да започнат со реализација на проектите.

„Ако час поскоро официјално не се продолжи временскиот рок на оваа мерка, ќе уследи намалување на приходот во буџетот по основа на придонеси и персонален данок, како резултат на намалената вработеност во секторот, потоа намалување на приходот во буџетот по основа на данок на додадена вредност што се остварува од производство и промет на градежни репроматеријали, суровини и опрема што се вградува во новите станови, како и по основа на данок на добивка поради стагнација на пазарот на недвижности, односно станови и намалување на прометот. Дополнително, станбеното прашање на младите потешко ќе се решава и тие ќе заминуваат од државата. Ќе следи и одлевање на дел од парите надвор од платениот промет“, изјави Азманов.

Поволен бизнис-амбиент за развој на компаниите во функција на зголемување на конкурентноста, инвестициите, извозот и иновациите, е услов за долгорочен економски раст и стабилност на градежниот сектор, преку стратегиското планирање, со долгорочни зацртани проектни активности и цели. Стабилност на градежниот сектор значи стабилност и за 26 други стопански гранки директно поврзани со градежништвото.

Преземено од МИА

 

Содржината е прочитана 434 пати.