Бизнис клуб

Преглед на производи и услуги наменети за поддршка на бизнис секторот

Зголемени можности за подобар пристап до финансии за жените во бизнисот преку програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) на Швајцарската агенција за развој и соработка

петок, 26 мај 2017

Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), обезбедува поддршка на компании во сопствеништво или управувани од жени со цел - Полесен пристап до финансии за жените во бизнисот. ИМЕ програмата обезбедува 30% од износот на трошоците во процесот на подготовка на апликацијата за достапните фондови (бизнис план, инвестициски план или апликација за финансиски инструмент пр. ИПАРД), за некои од следниве програми и услуги кои се достапни за компаниите во Р. Македонија:

•Понуда од владини институции и Програми за Поддршка
•Понуда од банки, штедилници и други кредитни институции
•Бизнис поддршка и услуги обезбедени од граѓанскиот и приватниот сектор

Деталната листа на достапни програми за поддршка и услуги за компаниите можете да погледнете во Каталогот во прилог.
http://www.chamber.mk/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%81%D0%BA/item/1410-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8

 

Содржината е прочитана 1006 пати.