Бизнис вести

Интерес од кочанските земјоделци за субвенции

Земјоделците од подрачјето на општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, според подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и вдоостопанство во Кочани, во текот на минатата година пројавиле голем интерес за користење субвенции во земјоделството по повеке основи.

сабота, 25 февруари 2017

Земјоделците од подрачјето на општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, според подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и вдоостопанство во Кочани, во текот на минатата година пројавиле голем интерес за користење субвенции во земјоделството по повеке основи.

Според податоците на подрачната единица на Министерството во Кочани најголем интерес земјоделците покажале за мерката растително и сточарско производство со примени и обработени 3.185 барања. За мерката финансиска поддршка за произведено и продадено млеко во прва фаза се поднесени 315 барања, во втората фаза 385 барања, а во третата фаза 433 барања или вкупно за оваа мерка се поднесени 1.133 барања.

Минатата година земјоделците од Кочанскиот регион пројавиле интерес и за мерката градинско производство и предадено во домашни преработувачки капацитети, вкупно 125 барања, додека за осигурување на примарното земјоделско роизводство се поднесени 38 барања.

За успешно функционирање на системот за Програмата за финансиска подрчка во земјоделството и руралниот развој од страна на Подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани, внесени, обработени и целосно дигитализирани се 5.500 семејни земјоделски стопанства во единствениот регистар на земјоделески стопанства со околу 1.000 барања за промена во единствениот регистар на земјоделски стопанства.

(Преземено од МИА)
 

Содржината е прочитана 775 пати.