Бизнис вести

КСС: Решавање на работните спорови со арбитража

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) денеска ќе го промовира механизмот за мирно решавање на работните спорови, по вонсудски пат, со помош на помирувaч, односно арбитер.

понеделник, 20 февруари 2017

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) денеска ќе го промовира механизмот за мирно решавање на работните спорови, по вонсудски пат, со помош на помирувaч, односно арбитер.

Целта на настанот е да се информира пошироката јавност дека со воспоставениот механизам за успешно надминување на колективните или индивидуалните работни спорови се создава поголема законска сигурност и ефикасни процедури кои се од интерес на сите засегнати страни.

Законот за мирно решавање на работните спорови стапи на сила во 2015 година, а сега, смета КСС, се создадени и условите за негово ефективно применување. Постапката на мирно решавање работни спорови е доброволна, им помага на страните во спорот на полесен, побрз и финансиски поисплатлив начин да дојдат до компромис, односно до решение за одреден проблем.

(Преземено од МИА)
 

Содржината е прочитана 713 пати.