Култура

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“

Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ во декември ќе реализира Facebook кампања за здрави читачки навики кај најмладите деца и ученици. Целта на кампањата е да се подигне свеста за важноста на почетната јазична и математичка писменост и да се поттикнат родителите и останатите членови од семејството на најмладите ученици редовно да читаат со своите деца во домот.

четврток, 01 декември 2016

Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ во декември ќе реализира Facebook кампања за здрави читачки навики кај најмладите деца и ученици. Целта на кампањата е да се подигне свеста за важноста на почетната јазична и математичка писменост и да се поттикнат родителите и останатите членови од семејството на најмладите ученици редовно да читаат со своите деца во домот.

Кампањата ќе се одвива на официјалните Facebook страници на УСАИД Македонија и Фондацијата „Чекор по чекор“ и во нејзини рамки редовно ќе се споделуваат совети за тоа како може да им помогнеме на најмладите да изградат здрави навики и култура на читање и учење. Доктор Читко, маскотата и херојот на кампањата, редовно ќе споделува совети, идеи и ресурси за да ги поттикне родителите да читаат по 20 минути на ден со своите деца.

Во рамки на кампањата ќе биде отворен и повик за споделување фотограии и видеа од родителите додека читаат со своите деца, за што секој учесник ќе биде награден со сликовници и останати изненадувања.

Проектот на УСАИД „Со читање го лидерство“ го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, во соработка со Министерството за образование и наука и сите основни училишта во Република Македонија. Целта на проектот е да се проценат и подобрат јазичните и математичките вештини на учениците од почетните одделенија, да се унапредат педагошките вештини на наставниците и да се подигне свеста на целокупната јавност за важноста од овие почетни вештини неопходни за развој и успех на најмладите ученици.

Во рамки на проектот, првпат во државата се адаптирани меѓународни алатки за процена на почетната јазична и математичка писменот. Проектот подготви и „Библиотека на тркала“ која ги посетува училиштата и eлектронска библиотека со аудио-дигитални сликовници и активности достапни за целата јавност. Во 2015 година, проектот отпечати и дистрибуира повеќе од 120.000 копии сликовници до сите основни училишта и јавни библиотеки во Република Македонија. Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ќе се спроведува до ноември 2017 година.

(Преземено од МИА)


 

Содржината е прочитана 569 пати.